Yazılım
 
Profesyonel GPS-GNSS Yazılımları 

DGPS VERİ TOPLAMA VE GIS YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

DGPS uygulamaları uygun bir alıcı ile metre altı hassasiyette üretilen konum bilgisi ve bu konum bilgisinin uygun bir yazılım aracılığı ile derlenmesi şeklinde özetlenebilir. Bu bağlamda uygun bir alıcının yanında arazide çalışabilecek bir bilgisayar ve bu bilgisayarda koşacak bir yazılımın seçilmesi de çok önemlidir. Her ne kadar yüksek hassasiyetli koordinat çiftleri elde edilmiş olsa dahi bu verinin en hızlı, doğru ve zahmetsizce değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme işlemi için Geomatics AR-GE birimi tarafından herhangi bir hazır kütüphane kullanmadan tamamen yerli güçlü bir yazılım geliştirilmiştir.

Yazılım Windows CE. NET ve Windows XP işletim sistemlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri mantığında çalışan iki farklı versiyondan oluşmaktadır. CE.NET işletim sisteminde çalışan versiyon arazide tüm harita çalışmalarını tamamlayabilecek yetenekte bir yazılımdır ve endüstriyel el bilgisayarlarında çalışmaktadır. XP versiyonu ise ofiste yapılması gereken ön hazırlıklar olduğu durumda ve araziden toplanan verilerin farklı GIS formatlarına dönüşümünde kullanılır. Her iki versiyon yazılımın ürettiği veriler kendi içlerinde tamamen uyumludur.

Bugüne kadar yapılan harita çalışmaları, koordinat bilgisi ve krokiden ibaretti. Arazide koordinat bilgileri toplandıktan sonra, krokiler ofis ortamında birleştirilerek sayısal haritalar oluşturulur. Bu çalışmalar uzun süre, yüksek maliyet ve çok personel gerektiriyordu. Son yıllarda Coğrafi bilgi sisteminin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte, veri standartları ve çeşitleri de artmıştır. Günümüzde yapılan kadastral, jeoloji, altyapı gibi her türlü haritalar GIS veri standartlarına uygun, akıllı haritalar olmak zorundadır. Dolayısı ile arazide topladığımız veriler, sadece koordinat bilgisi içermemekte bunun yanında belki onlarca coğrafi olmayan veri de barındırmaktadır.  Sayısal haritaların yapımı yanında, harita güncellemede de büyük sıkıntılar yaşanmaktaydı. GIS tabanlı veri toplama ve güncelleme yazılımı ile bütün bu zorluklar aşılmış bulunmakta, Mobile GIS veri toplama sistemimiz ile GIS haritalarınızı veya sayısal haritalarınızı mobil olarak yanınızda taşıyabilir, GPS bağlı sistemlerle veri toplama ve güncellemelerinizi yapabilirsiniz.
  
Mobile GIS yazılımı farklı projeler için tarafımızca oluşturulmuş veritabanlarına sahiptir. Bu veritabanlarına göre kullanıcı arazide çoktan seçmeli veriyi koordinata ilişkilendirebilir. Hatta ilave alt kategoriler var ise TXT dosyasına ekleyerek veritabanını zenginleştirebilir. Veritabanı çalışması yaptığımız projeler:

•    Tedaş            
•    Telekom
•    Tarım Bakanlığı
•    İl Özel İdareler
•    Su Kanal Müdürlükleri
•    Belediye, Üniversite, GIS Veri toplama ihtiyacı olan Kurumlar
 
 
 
 
Aşağıda her iki versiyon için detaylı bilgiler verilmiştir.

Otomatik veya Manuel olarak parsel bilgisi toplama:
Arazide herhangi bir parsel bilgisi toplarken, parsel köşe noktalarını işaretlediğinizde aynı zamanda otomatik olarak alanını çizilebilir. Çizilen alanlın toplam alan bilgisi ve çevre uzunluğu bilgisi otomatik olarak veri tabanına kaydedilir.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Farklı GPS modelleri için destek:
Yazılım uygulamaya yönelik özelleştirebildiği gibi farklı tipteki marka ve hassasiyette GPS alıcıları ile beraber çalışabilmektedir. Bir çok marka GPS alıcısının DGPS veya RTK modunda çalışabilmesi için gerekli komut bilgilerini barındırarak sistemin başlatılması ve çalıştırılması işlemlerini yapabilmektedir.
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
Tamamen Türkçe kullanıma sahiptir:
Arayüz ve menüler benzer projelerde çalışmış personelin şimdiye kadar kullandığı terim ve mantık kullanılarak tamamen Türkçe olarak dizayn edilmiştir. Böylelikle çalışacak teknik personel çok kısa bir eğitim ile hemen çalışmaya başlayabilmektedir. Projeye göre İngilizce ve başka dillere de menüler çevrilebilir.
_____________________________________________________________________________________________________________________

DGPS ile gerçek zamanlı metre altı hassasiyette konum toplama:
Üzerinde çalıştığı endüstriyel bilgisayarın bluetooth bağlantı özelliğinden faydalanarak Hemisphere marka DGPS ürünlere kablosuz bağlanıp senkronize çalışabilmektedir. Hemisphere marka ürünlerin yüksek hassasiyetteki konum bilgisi böylelikle coğrafi bilgi sistemi ortamında derlenebilmektedir. Ayrıca yazılım üzerinden cihazın çözüm performansı, erişilen uydu sayısı, koordinat ve yükseklik gibi bilgiler de görülebilmektedir.
________________________________________________________________________________________

Projeye göre özelleştirilebilen (kullanacak personelin eğitimi ve ihtiyaca göre arayüzü düzenlenebilen) arayüz:
Yazılım üzerindeki menüler ve ikonlar kullanıma göre kaldırılıp eklenebilmektedir. Böylelikle fazla olduğu düşünülen fonksiyonlar olmadan arayüz mümkün olduğunca sadeleştirilebilmekte veya yeni ikonlar eklenebilmektedir.
________________________________________________________________________________________
 
 Ulusal ve uluslar arası tüm koordinat sistemlerini desteklemektedir:
Ülkemizde birçok harita altlık kaynağı mevcuttur. Ancak bu kaynakların referans aldığı koordinat sistemleri farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılıkları ortadan kaldırarak tüm verileri aynı projede kullanabilmek için program ulusal ve uluslar arası koordinat sistemlerini desteklemektedir. Örneğin ülkemizde kullanılan UTM (6 derece), Gauss Kruger (3 derece), Coğrafi (Enlem Boylam) koordinat sistemleri ile ED50, ITRF XX datumları ve ayrıca iki-üç boyutlu dönüşüm parametreleri ile yerel sistemleri de desteklemektedir.
_____________________________________________________________________________________________________________________
  Toplanan verinin öznitelikleri kullanılarak sorgulanabilmesi mümkündür:
Yazılım toplanan grafik bilgilerin öznitelikleri kıstas olmak koşuluyla seçilebilmesi, sıralanabilmesi gibi işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Öznitelik veri sorgusu yapılırken VE, VEYA, BÜYÜK, KÜÇÜK gibi mantık kullanarak çoklu öznitelik sütunu da seçilebilmektedir. Ayrıca herhangi bir alana veya çoklu çizgiye ait Alan ve Toplam Çevre uzunluğu da sorgulanabilmektedir.
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Katman mantığı ile çalışabilmektedir:
Uygulama sahasına göre projede mevcut olan altlıklar çalışmaların kolaylaştırılması için katman katman yüklenebilmekte ve istenildiğinde eklenip kaldırılabilmektedir. Örneğin uydu görüntüsü ve taranmış 1/25.000’lik harita gibi raster, halihazır harita gibi vektör haritalar ile çalışılan katman üst üste açılabilmekte ve istenilen kapatılabilmektedir. Toplanan verinin kaydedileceği katman listeden kullanıcı tarafından seçilebilmektedir. Ayrıca ekranda görünebilirlik performansını artırıcı etiket açıp kapama, ölçek ayarına göre katman görünebilirliği gibi ilave özelliklerde mevcuttur.
_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Aynı katmana ister nokta, ister çizgi, isterse kapalı alan ekleyebilmektedir:
Arazi çalışmalarında karşılaşılabilecek rogar gibi nokta, kablo gibi çizgi, bina gibi kapalı alan objelerini aynı katmana kaydedilebilmekte ve böylece kullanım kolaylığı sağlanmaktadır.
_____________________________________________________________________________________________________________________

İstenildiği kadar sayıda ve tipte öznitelik (attribute-feature) eklenebilmektedir:
Projeye göre her bir katman, farklı sayıda ve veri tipinde öznitelik verisine ihtiyaç duyabilmektedir. Projede toplanacak veri çeşidine göre önceden tasarlanan veritabanı oluşturulabilmekte ve sonradan ekleme veya çıkarma yapılabilmektedir. Hatta kullanım kolaylığı açısından önceden tasarlanmış uygun proje seçildiğinde otomatik olarak veritabanı dizaynı da seçilmiş olmaktadır.
___________________________________________________________________

Öznitelik verisi için kütüphaneye veri eklenip çoktan seçmeli çalışabilmektedir:

Daha önceden tasarlanmış veritabanı proje içeriğine göre doldurulan kütüphane kullanabilmektedir. Böylelikle kullanıcı arazide toplayacağı öznitelik verisini yazmaktansa  çoktan seçmeli olarak kullanabilmekte, veriye ilişkin açıklamaları çok hızlı girebilmektedir.
______________________________________________________________________________________

Lazer Mesafe Ölçer gibi ilave cihazlar ile beraber kullanılabilmektedir:
Erişimin zor olduğu noktalara gitmeden koordinat tespiti için kullanılan profesyonel lazer mesafe ölçer veya derinlik ölçülerinde kullanılan Echo-Sounder gibi ilave cihazları kullanarak veri üretimi entegrasyonu mümkündür.
________________________________________________________________________________________

Yüz adet taranmış 1/25.000 lik harita paftasını dahi aynı anda açıp çok hızlı bir şekilde çalışabilmektedir:
Yazılım oldukça güçlü bir algoritma kullanarak yüklenen verinin performanslı bir şekilde büyütülebilmesi, küçültülebilmesi, kaydırılabilmesi gibi en çok kullanılan temel işlemlerin gerçekleşebilmesini sağlar. Ayrıca altlık olsun olmasın kayıt, katman seçimi, aplikasyon (yerinde tespit), öznitelik girme/seçme, serbest çizim, alan hesabı, mesafe sorgulama gibi işlemler de çok hızlı bir şekilde gerçekleşir.
________________________________________________________________________________________

Bir çok vektör ve raster formatları destekleyebilmektedir:
AutoCAD (DXF), NetCAD (DXF, NCN), Esri (SHP), Mapinfo (TAB) ve TXT, MapeXplorer (MPL), MicroStation V7 (DGN), Google Earth (KML), Magellan (UPT, LOG) gibi vektör formatlar ile Erdas (ECW) raster formatı desteklemektedir.
_________________________________________________________

CE.NET endüstriyel platformda çalışmaktadır:
Arazi çalışmalarında üstün performans gösteren endüstriyel bilgisayarların işletim sistemi olan CE .NET’te çalışabilmektedir.
_________________________________________________________
 
KISACA:
MapeXplorer ile sayısal haritanızı, yükleyebilir, arazide güncelleştirme yapabilirsiniz. Yeni bir proje oluşturarak veri tabanı tasarımınızı El Terminali üzerinde yapabilir veya hazır olan şablonlar üzerinden proje oluşturabilirsiniz. Harita üzerinden aplikasyon kolaylığı ile zamandan kazanabilirsiniz. Artık ofise fazla iş kalmayacak.
 
  • Yüzlerce Projeksiyon ve Datum desteği.
  • Çok basit kullanım sunan ve işe göre özelleştirilebilen arayüz.
  • GPS'e bağlı veya dokunmatik Kalem ile Kapalı alan, Nokta , Çizgi ,oluşturabilme.
  • Alan hesabı yapabilme ve Mesafe bilgisi okuyabilme gibi geometrik sorgulamalar.
  • Küçültme, Büyültme, Kaydırma, Seçme gibi kolay erişilebilir harita araçları.
  • Doğrultunuzu (istikamet) veya aplikasyon doğrultunuzu gösteren akıllı GPS sembolü.
  • Açı mesafe gibi offset bilgileri girebilme.


Kolay kurulum
Herhangi bir özel kuruluma gerek kalmadan SD kartı takın ve çalıştırın.
Sistem gereksinimleri
Windows Mobile 2003 SE Windows CE 4.2 veya üzeri. Intel Strong Arm işlemci.
Minimum 64 MB RAM
SD Kart Hafıza Desteği
 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulaması – Masaüstü Bilgisayarı Yazılımı - MapeXplorer
MapeXplorer arazide gerçekleşen çalışmaların büroda da görüntülenip gerekiyorsa ilave çalışmaların yapılabilmesini sağlayan, grafik arayüzlü, Türkçe menülü, MakroPAD ile birebir aynı data formatında, PC üzerinde çalışan bir yazılımdır. Kütüphane oluşturma, altlık haritaların hazırlanması, format dönüşümleri, koordinat sistemi ayarları gibi işlemler için kullanılabilmektedir. Ayrıca bu yazılım ile Magellan El tipi GPS alıcıları ile Hemisphere DGPS cihazlarına veri derleme ve arazide toplanan verilerin arşivlenmesi amacıyla da kullanılabilir. Toplanan tüm veriler bir buton aracılığı ile Google Earth programına da atılabilmektedir.

Yazılım yukarıda sayılan MakroPAD’in tüm özelliklerine gerçek zamanlı veri toplama haricinde sahiptir.

MakroPAD ve MapeXplorer Geomatics AR-GE ekibi tarafından geliştirilmiştir.